Sluit

Topprestaties gebundeld in
bekroond fotoboek 

Glansrijke overwinning

###Heldere productie, de mooiste materialen

CO2-neutraal drukwerk helpt mee aan een schone toekomst

> Klimaat neutraal produceren
logo
T (0184) 614 011
E .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

Nieuwe Dordtse Biesbosch

NATUUR IN ‘ONZE’ ACHTERTUIN

Duurzaamheid is na 10 jaar pioneren een stukje DNA geworden bij Tuijtel. Daarom gingen wij in 2017 op zoek naar nieuwe mogelijkheden, naar een project voor extra CO2-compensatie, maar dan dichter bij huis, dichter bij onze belevingswereld. En zo ontstond een uniek project: Nederland PLUS. Dé mogelijkheid om CO2 te compenseren én gelijktijdig de Nieuwe Dordtse Biesbosch een boost te geven!

Het gaat bóven verwachting en iedereen is enthousiast! In 2018 hebben onze opdrachtgevers via Nederland PLUS ruim 840 ton CO2 gecompenseerd en kwam er daardoor 4200 euro ten goede van De Nieuwe Dordtse Biesbosch. Een prachtig resultaat!

Hieronder leest u over de actuele status van de Nieuwe Dordtse Biesbosch:

Bron: Parkschap Nationaal Park De Biesbosch | juni 2018

De Nieuwe Dordtse Biesbosch, een nieuw natuur- en recreatiegebied aan de zuidrand van Dordrecht, is volop in ontwikkeling. Voormalige landbouwpolders maakten plaats voor natte rietlanden en bosgebieden, waar de bewoners van Dordrecht kunnen fietsen, wandelen, paardrijden, vogels spotten en anderszins recreëren. Juni 2018 werd de Nieuwe Dordtse Biesbosch opgeleverd aan de partijen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van dit gebied. In maart 2018 tekenden het waterschap Hollandse Delta, Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, Staatsbosbeheer en de gemeente Dordrecht hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Gezamenlijk beheren, onderhouden en ontwikkelen zij de komende jaren de natuur en de recreatieve voorzieningen. De komende maanden wordt nog een buffersloot gegraven om te voorkomen dat nog bestaande landbouwgrond overstroomt als het water in het gebied op niveau wordt gezet. Door deze vernatting ontstaat in de loop der jaren de typische Biesbosch vegetatie.
De officiële opening van de Nieuwe Dordtse Biesbosch vindt plaats in mei 2019 met een feestweek waarin het gebied met al zijn recreatiemogelijkheden, flora en fauna onder de aandacht wordt gebracht bij het publiek.

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is al wel toegankelijk voor wandelaars, fietsers en andere recreanten. Wandel- en fietspaden zijn aangelegd en open. Er is een dagrecreatieterrein met parkeerplaats, een picknickplaats, een boomgaard en een uitzichtpunt op de hevel bij Oosthaven, met aan de ene kant zicht op de rivier en aan de andere kant het natuur- en recreatiegebied. Het gebied biedt ook toegang tot de Tongplaat, een ruig rietland met wilgenvloedbossen en veel vogels. Naast lepelaars en zilverreigers heeft ook de zeearend zich in dit stukje Biesbosch genesteld.

Om de natuurontwikkeling in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, dat direct aansluit op Nationaal Park De Biesbosch, een handje te helpen worden naast plas-dras gedeeltes ook honderden bomen aangeplant. Bomen die het gebied verder vormen tot een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei soorten vogels, insecten en andere dieren. In de toekomst zal de Nieuwe Dordtse Biesbosch aan onder andere de rietzanger, de blauwborst en de Cetti's zanger woon- en broedplaats bieden. Ook wordt er uitgekeken naar grotere vaste bewoners zoals bevers en reeën.

In de afgelopen periode zijn op diverse plekken al honderden jonge bomen geplant. In maart werden tijdens een Boomfeestdag door 40 basisschoolleerlingen nog eens tientallen jonge bomen geplant. Daarnaast werden langs een nieuwe landbouwweg, die het natuurgebied van de nog in gebruik zijnde polders scheidt, ook nog ruim honderd bomen geplant.

De beheerders zullen de komende jaren waar nodig doorgaan met de aanplant van bomen en andere vegetatie, om de Nieuwe Dordtse Biesbosch tot een aantrekkelijk en gevarieerd natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen. Een uniek stukje Biesbosch met de typische polderstructuur, kreken, dijken en een duurzaam, robuust watersysteem als basis.
 

Dit zijn de mogelijkheden

GOLD STANDARD PROJECTEN

Onze CO2-compensatiepartner natureOffice® staat garant voor klimaatbeschermings-projecten die Gold Standard gecertificeerd zijn. Denk hierbij aan bosbeschermings- en herbebossingsprojecten en projecten waarbij waterkracht, windenergie, zonne-energie of energie-efficiency centraal staan.

Via Tuijtel kunt u uit één van deze internationale projecten kiezen. Omdat er veel mogelijkheden zijn, hebben wij het u alvast makkelijk gemaakt met een voorselectie. Deze bestaat uit: Project TOGO en Nederland PLUS, wat is gekoppeld aan een Gold Standard project.

Project Togo
Dit klimaatbeschermingsproject heeft een minimale looptijd van 30 jaar en bevindt zich in de West-Afrikaanse staat Togo. Project TOGO creëert een duurzaam ecosysteem en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Met name de actieve rol van de bevolking zelf maakt dit project heel succesvol. In 2018 is een medewerker van Tuijtel in Togo geweest. Wij hebben dus informatie voor u uit eerste hand.  

Nederland PLUS | iets extra's
Kiest u voor Nederland PLUS, dan vindt de officiële CO2-compensatie plaats via het Project Togo, maar bovendien gaat er per CO2 ton, 5 euro naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dit is een nieuw natuur- en recreatiegebied van ongeveer 530 hectare. Het ligt aan de rand van de Randstad, op het Eiland van Dordrecht en in de Biesbosch. Weinig stedelijke gebieden in Nederland hebben zo’n groot natuur- en recreatiegebied direct in de achtertuin.

Met Nederland PLUS draagt u dus bij aan de realisatie en het onderhoud van deze nieuwe natuurverbinding, de uitbreiding van recreatiemogelijkheden, verbetering van de waterkwaliteit, goede waterberging én aan Project Togo.

Wat is Gold Standard?
Gold Standard is een internationaal keurmerk. Met dit keurmerk heeft u de garantie dat het door u gekozen klimaatbeschermingsproject écht duurzaam is. Dan voldoet het project minimaal aan de volgende criteria:

  • er is daadwerkelijk sprake van extra CO2-vermindering;
  • lokale partijen zijn betrokken;
  • de bijdrage aan duurzame ontwikkeling is transparant.

De beoordeling of een project in aanmerking komt voor Gold Standard vindt plaats door erkende organisaties waaronder het World Wildlife Fund (WWF).

 

MVO-beleidsverklaring

Continu verbeteren

Al sinds jaar en dag is Tuijtel zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom spannen wij ons steevast in om de risico’s van onze bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk te beperken of te voorkomen. Dit doen wij door onze managementsystemen voor kwaliteit, arbo, milieu en informatiebeveiliging continu te verbeteren. Meer hierover leest u in onze Algemene MVO-beleidsverklaring.

Logo klimaatneutraal

EENMALIG OF VAKER NODIG?

Het klimaatneutraal-logo kunt u aanvragen bij uw ordermanager. Hij of zij zorgt ervoor dat de benodigde CO2-compensatie exact wordt berekend en geregistreerd bij natureOffice®. Als bewijs daarvan krijgt u een certificaat.

Ook ontvangt u het logo in de door u gewenste taal en kleur. Dit logo kunt u bijvoorbeeld in het colofon van uw uitgave plaatsen. Het logo en het certificaat hebben een uniek nummer. Met dit nummer is op de website van natureOffice® voor iedereen te controleren hoeveel CO2 er is gecompenseerd en op welke wijze. Het maakt uw maatschappelijke betrokkenheid letterlijk zichtbaar én u geeft een duidelijk signaal af naar uw achterban.

Maakt u regelmatig gebruik van de mogelijkheid tot CO2-compensatie? Dan is het mogelijk het klimaatneutraal-logo te ‘hergebruiken’. Hiervoor is een eenmalige, speciale registratie noodzakelijk. Na deze registratie verschijnen op de website van natureOffice® onder één uniek nummer ál uw klimaatneutrale opdrachten. Oftewel: de totale CO2-compensatie van uw organisatie is dan overzichtelijk geclusterd onder één nummer. Uw ordermanager helpt u uiteraard graag bij de eenmalige registratie.

Tuijtel is door natureOffice® gecertificeerd. Deze organisatie zorgt ervoor dat de CO2-compensatie gegarandeerd plaatsvindt door middel van Gold Standard klimaatbeschermingsprojecten. Gecertificeerde CO2-compensatie kan meestal al voor slechts enkele tientjes per opdracht en soms zelfs voor maar enkele euro’s. Dus waarom zou u het níet doen?
 

MVO-prestaties Tuijtel

Tuijtel is transparant over MVO

De basis van ons MVO-beleid wordt gevormd door onze KAM-certificeringen en het naleven van de eisen voor informatiebeveiliging volgens ISO 27001, waarvoor wij zijn gecertificeerd.

Daarnaast geven wij vanaf 2016 structureel meer aandacht aan transparante communicatie over ons MVO-beleid. Dit doen wij aan de hand van een Duurzaamheidsverslag.  Hiermee geven wij belanghebbenden proactief en op universele wijze openheid over de manier waarop wij ondernemen en over onze ambities. Bovendien hanteren wij een unieke aanpak: wij werken doorlopend aan alle (verbeter)aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit doen wij onder andere in de vorm van interne MVO-verbeterteams. Zo werken wij voortdurend aan een MVO-proof organisatie én -uiteindelijk- een CO2-neutrale footprint.

Eén ding staat voor ons vast: MVO-beleid valt of staat met de betrokkenheid van al onze medewerkers en de dialoog met onze stakeholders, zoals u. Ons Duurzaamheidsverslag is daarbij een belangrijk instrument. Wilt u weten of we gezamenlijk nog meer duurzaamheidswinst kunnen behalen? Onze KAM-manager Martin Bakker staat u graag te woord!

Het Duurzaamheidsverslag van Tuijtel is conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI), niveau G4 Core, en ISO 26000. Duurzaamheidsprestaties van organisaties kunnen daardoor met elkaar vergeleken worden en het verzekert u ervan dat alle indicatoren voor MVO aan de orde komen, zoals beschreven binnen GRI en ISO 26000.
 

Jaarverslag en milieu

Maak het zichtbaar

Wanneer uw organisatie blijk geeft van duurzaam ondernemen, zult u uw MVO-boodschap zeker ook communiceren in uw jaarverslag. Maar hoe laat u zien dat de productie van het jaarverslag geheel in lijn ligt met uw duurzaamheidsbeleid? Dat u heeft nagedacht over alle milieuaspecten, de CO2-footprint of de mogelijkheid tot het gecertificeerd compenseren hiervan? Dus dat u echt meer doet dan alleen het eenvoudig toepassen van FSC-papier?

U kunt een helder signaal afgeven naar uw doelgroep door bewust te kiezen voor gecertificeerd, 100% klimaatneutraal drukwerk.
Tuijtel is, voor zover wij weten, als enige drukkerij in Nederland hiervoor gecertificeerd door natureOffice®. Wij helpen u zichtbaar te maken dat uw jaarverslag officieel en volledig CO2-neutraal is geproduceerd. Dat is in de eerste plaats goed voor het milieu, maar het geeft ook duidelijkheid naar uw stakeholders over de concrete invulling van uw MVO-beleid en uw zorg voor het milieu.

Aan de hand van de Checklist Groen Jaarverslag kunt u eenvoudig nagaan of uw jaarverslag écht milieuvriendelijk wordt geproduceerd. U ziet u in één oogopslag wat de aandachtspunten zijn voor uw eigen jaarverslag. Wilt u de checklist ontvangen? Stuur ons een e-mail en wij maken het direct in orde!

 

MVO

Tuijtel neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij zijn voortdurend op zoek naar de juiste balans tussen de drie pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de drie P’s: People, Planet en Profit. Wij ervaren dit als een uitdagend en dynamisch proces en werken hier dooropend aan met MVO-verbeterteams. Het gaat om een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van onze bedrijfsvoering en sociale en ecologische aspecten.

Wij combineren ons streven naar commercieel succes met ethische principes, respect voor individuen, de leefgemeenschap en het milieu. Dit heeft invloed op onder andere ons inkoopbeleid, milieuzorg, werkomstandigheden en sociale investeringen. Wij hebben aandacht voor het reilen en zeilen van onze eigen organisatie en nemen tegelijkertijd onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tuijtel is partner van MVO Nederland en hanteert de fundamentele uitgangspunten van de Internationale Arbeidsorganisatie. Daarnaast is Tuijtel gecertificeerd voor een aantal belangrijke MVO-gerelateerde certificeringen op het gebied van zowel Kwaliteit, Arbo als Milieu.

Zo werkt klimaatneutraal produceren

Gecertificeerde CO2-compensatie

Wij bieden u, als eerste drukkerij in Nederland, de mogelijkheid om gecertificeerd, 100% klimaatneutraal te produceren. Tuijtel is hiervoor gecertificeerd door natureOffice®. Het werkt als volgt.

Het percentage CO2 dat vrijkomt in het proces van papierproductie tot en met de logistiek, wordt gecompenseerd door het reduceren van dezelfde hoeveelheid CO2 elders. Gezien het effect van broeikasgassen op het wereldwijde klimaat, maakt het niet uit waar emissiereductie plaatsvindt. Bij de berekening van de CO2-compensatie voor uw opdracht wordt dus rekening gehouden met het gehele proces, van grondstof tot en met distributie naar uw doelgroep. Zo bent u ervan verzekerd dat u het volledige proces compenseert en niet slechts een klein deel daarvan; 100% klimaatneutraal dus.

natureOffice® initieert en ondersteunt projecten waarbij CO2-emissies worden vermeden, beperkt of gecompenseerd. Dit zijn Gold Standard projecten op het gebied van natuurbeheer of duurzame energie uit zon, wind, water of biomassa, veelal in derde wereld landen.

De CO2-uitstoot van de druk- of printopdracht wordt bij natureOffice® aan de hand van de opdrachtspecificaties berekend, geregistreerd en gekoppeld aan het door u gekozen project. U ontvangt hiervan een officieel certificaat en u mag het natureOffice®-logo gebruiken. Het certificaat en het logo zijn voorzien van een via internet traceerbare unieke code die refereert aan het gekozen project.

Jaarlijks compenseren onze opdrachtgevers circa 675 ton CO2-uitstoot door klimaatneutraal te produceren. Op deze wijze is al ruim 1 miljoen kilo CO2 gecompenseerd!

Helpt u ook mee aan een klimaatneutralere wereld? Gecertificeerde CO2-compensatie kan meestal al voor slechts enkele tientjes per opdracht en soms zelfs voor maar enkele euro’s. Dus waarom zou u het níet doen? Vraag uw order- of accountmanager om meer informatie.

Samen klimaatneutraal

Gecertificeerd en 100%

Ons inkoopbeleid is zo klimaatneutraal mogelijk: de energie die wij gebruiken is uiteraard groen en wij investeren in nieuwe persen waarvan wij de CO2-uitstoot gecertificeerd compenseren. Wij brengen steeds kritisch in kaart hoe wij ons energieverbruik nóg verder kunnen verminderen. Daarbij is het realiseren van een zo klein mogelijke CO2-footprint het uitgangspunt.

Zo hebben wij door onze afvalstroom nog beter te scheiden 15 ton minder CO2-uitstoot gerealiseerd. Dit komt overeen met circa 77.000 autokilometers! Ook is ons pand uitgerust met een zeer speciale ecologische dakbedekking met een klimatiserend en isolerend effect. Dit zorgt niet alleen voor minder energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot: wij zuiveren hiermee zelfs vervuilde lucht!

Bovendien bieden wij u, als eerste drukkerij in Nederland, de mogelijkheid om gecertificeerd, 100% klimaatneutraal te produceren. Zo zorgen we samen met u voor een maximaal klimaatneutraal resultaat.

Verantwoord bosbeheer

Papier van goede komaf

Wilt u de garantie dat er alleen hout wordt gebruikt uit duurzaam beheerd bos? Kies dan voor FSC®- of PEFC™-papier. Tuijtel beschikt over de juiste certificeringen. Het gaat hierbij om zogenoemde Chain of Custody-systemen, waarmee de herkomst van het gebruikte hout wordt getraceerd en gecontroleerd. Wilt u ook graag papier van goede komaf gebruiken? Informeer bij uw order- of accountmanager naar de mogelijkheden.

Download hier onze beleidsverklaring Bevordering duurzaam bosbeheer

NATUUR IN DE MAAK

Dankzij u krijgt De Nieuwe Dordtse Biesbosch vorm! Dít gebeurt er met uw bijdrage voor Nederland PLUS: