Sluit

Heldere productie, de mooiste materialen

###Natuureducatie met duurzame materialen

Verbinding tussen onderwerp
en eindproduct

Nieuwe Dordtse Biesbosch

NATUUR IN ‘ONZE’ ACHTERTUIN

IMG 20180316 WA00012

Duurzaamheid is na 10 jaar pioneren een stukje DNA geworden bij Tuijtel. Daarom gingen wij in 2017 op zoek naar nieuwe mogelijkheden, naar een project voor extra CO2-compensatie, maar dan dichter bij huis, dichter bij onze belevingswereld. En zo ontstond een uniek project: Nederland PLUS. Dé mogelijkheid om CO2 te compenseren én gelijktijdig de Nieuwe Dordtse Biesbosch een boost te geven!

Het gaat bóven verwachting en iedereen is enthousiast! In 2018 hebben onze opdrachtgevers via Nederland PLUS ruim 840 ton CO2 gecompenseerd en kwam er daardoor 4200 euro ten goede van De Nieuwe Dordtse Biesbosch. Een prachtig resultaat!

Hieronder leest u over de actuele status van de Nieuwe Dordtse Biesbosch:

Bron: Parkschap Nationaal Park De Biesbosch | juni 2018

De Nieuwe Dordtse Biesbosch, een nieuw natuur- en recreatiegebied aan de zuidrand van Dordrecht, is volop in ontwikkeling. Voormalige landbouwpolders maakten plaats voor natte rietlanden en bosgebieden, waar de bewoners van Dordrecht kunnen fietsen, wandelen, paardrijden, vogels spotten en anderszins recreëren. Juni 2018 werd de Nieuwe Dordtse Biesbosch opgeleverd aan de partijen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van dit gebied. In maart 2018 tekenden het waterschap Hollandse Delta, Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, Staatsbosbeheer en de gemeente Dordrecht hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Gezamenlijk beheren, onderhouden en ontwikkelen zij de komende jaren de natuur en de recreatieve voorzieningen. De komende maanden wordt nog een buffersloot gegraven om te voorkomen dat nog bestaande landbouwgrond overstroomt als het water in het gebied op niveau wordt gezet. Door deze vernatting ontstaat in de loop der jaren de typische Biesbosch vegetatie.
De officiële opening van de Nieuwe Dordtse Biesbosch vindt plaats in mei 2019 met een feestweek waarin het gebied met al zijn recreatiemogelijkheden, flora en fauna onder de aandacht wordt gebracht bij het publiek.

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is al wel toegankelijk voor wandelaars, fietsers en andere recreanten. Wandel- en fietspaden zijn aangelegd en open. Er is een dagrecreatieterrein met parkeerplaats, een picknickplaats, een boomgaard en een uitzichtpunt op de hevel bij Oosthaven, met aan de ene kant zicht op de rivier en aan de andere kant het natuur- en recreatiegebied. Het gebied biedt ook toegang tot de Tongplaat, een ruig rietland met wilgenvloedbossen en veel vogels. Naast lepelaars en zilverreigers heeft ook de zeearend zich in dit stukje Biesbosch genesteld.

Om de natuurontwikkeling in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, dat direct aansluit op Nationaal Park De Biesbosch, een handje te helpen worden naast plas-dras gedeeltes ook honderden bomen aangeplant. Bomen die het gebied verder vormen tot een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei soorten vogels, insecten en andere dieren. In de toekomst zal de Nieuwe Dordtse Biesbosch aan onder andere de rietzanger, de blauwborst en de Cetti's zanger woon- en broedplaats bieden. Ook wordt er uitgekeken naar grotere vaste bewoners zoals bevers en reeën.

In de afgelopen periode zijn op diverse plekken al honderden jonge bomen geplant. In maart werden tijdens een Boomfeestdag door 40 basisschoolleerlingen nog eens tientallen jonge bomen geplant. Daarnaast werden langs een nieuwe landbouwweg, die het natuurgebied van de nog in gebruik zijnde polders scheidt, ook nog ruim honderd bomen geplant.

De beheerders zullen de komende jaren waar nodig doorgaan met de aanplant van bomen en andere vegetatie, om de Nieuwe Dordtse Biesbosch tot een aantrekkelijk en gevarieerd natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen. Een uniek stukje Biesbosch met de typische polderstructuur, kreken, dijken en een duurzaam, robuust watersysteem als basis.

NATUUR IN DE MAAK 2020

Dankzij uw bijdrage in Nederland Plus, krijgt het Essenbos in Nationaal Park de Biesbosch komende jaren weer vorm!

Privacy Disclaimer